Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 05 Slider 06 Slider 07 Slider 08
Zagospodarowanie wody deszczowej
Pomiary niwelatorem
Piasek atestowany do piaskownic

Usługi minikopark±
i miniładowark±

Przedmiotem naszej dział‚alno¶›ci s±… wszelkiego rodzaju prace ziemne wykonywane minikoparkami, miniładowarkami z pełn±… obsł‚ug±… operatorsk±….

Zdobywane przez lata do¶›wiadczenie, nowoczesny park maszynowy oraz wykwalifikowana kadra, pozwala nam zaoferować‡ Pań„stwu usł‚ugi na najwyższym poziomie.
Usł‚ugi ¶świadczymy na terenie Warszawy i okolic.

Wykonujemy:

  • Wykopy pod fundamenty i budynki
  • Niwelacje terenu, skarpowanie
  • Drenaże i odwodnienia
  • Wykopy pod sieci wodno-kanalizacyjne
    i gazowe
  • Wykopy pod szamba i oczyszczalnie ¶›cieków
  • Dostawa kruszyw budowlanych: piasek, żwir, pospół‚kaSystemy zagospodarowania wody deszczowej

Woda deszczowa ze względu na swoj± jako¶ć daje możliwo¶ci wykorzystania do wielu zastosowań zamiast wody pitnej, której zużycie można przez to zmniejszyć nawet do 50%.

Naszym klientom oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie instalacji wykorzystania wody deszczowej, dobór odpowiednich urz±dzeń, zbiorników, akcesoriów oraz realizację i serwis.

Zapraszamy do współ‚pracy.

Copyright InterGarden 2013, Warszawa